AWL-Techniek vede v robotizaci

Harderwijk, prosinec 2019

AWL-Techniek staví stroje na výrobu dílů pro automobilový průmysl. AWL je také výrobcem strojů pro obecnou kovovýrobu.
Oddělení výzkumu a vývoje (R&D) hraje již zhruba šest let ve společnosti stále významnější roli. Výsledkem je zavádění autonomních mobilních robotů (AMR) jako nových „kolegů“ v interní logistice.

HARDERWIJK – Oddělení výzkumu a vývoje se za šest let rozrostlo ze čtyř na třicet odborníků na výzkum a vývoj. Jedním z nich je Wilbert van de Ridder. Tento pracovník z Puttenu (31) hodně pracuje s AMR. „Tradičně svařujeme s roboty a stále více rozšiřujeme robotizaci do dalších aspektů. Naši zákazníci vyžadují funkčnost strojů, kontrolu kvality, sledovatelnost dílů a také automatizaci přepravy dílů mezi stroji.“

Van de Ridder se zaměřuje na automatizaci logistiky: ze skladu ke stroji, ale také od stroje ke stroji. „Naši zákazníci v automobilovém průmyslu trpí nedostatkem zaměstnanců a potýkají se s problémem najít operátory. Požádali nás, abychom automatizovali část, která se dříve prováděla ručně: zakládání a vykládání dílů ze strojů.“

AMR

V roce 2018 vyvstávalo stále více otázek týkajících se automatizace logistiky. Společnost AWL zkoumala potenciální řešení a pořídila roboty AMR. Společnost AWL vyvinula svůj vlastní systém zdvihání a ovládání. „Testovali jsme je ve středisku Experience Center. AMR musí umět jezdit v závodě z bodu A do bodu B autonomně. Náš robot přepravuje součásti v modrých kontejnerech ze skladu do úseku montáže a výroby přípravků. Za tímto účelem jsme mu dali celkovou mapu závodu a pravidla jízdy. Nemá žádné pevné trasy, dokáže situace posoudit sám. Pokud stojí v cestě lidé nebo vysokozdvižný vozík, zvolí jinou trasu nebo čeká. AMR se může volně pohybovat a vydává zvuk, když se chystá jet za roh.“

Přesun

Z nahrazování lidí roboty má mnoho lidí obavy, ale společnost AWL je přesvědčena, že to může optimalizovat procesy a kompenzovat nedostatek zaměstnanců. „Dříve jsme přepravovali díly ručně ve vozících. Pracovníci, kteří dříve vyzvedávali materiál, se nyní mohou soustředit na jiné úkoly. Vidíme to jako příležitost pro automobilový průmysl a obecnou kovovýrobu. Díky nahrazení operátorů roboty můžete operátory nasadit jinde. Znamená to přesun pracovníků namísto jejich nahrazení.“

Společnost AWL nyní využívá dva roboty AMR a třetí je na cestě. AMR budou brzy nasazeny v nové centrále pro automatizaci přepravy kontejnerů. „Ujmout se takového projektu je typickým úkolem výzkumu a vývoje. Naši zákazníci chtějí vidět, že něco funguje. Během každoročních Technologických dnů AWL se procházejí závodem a AMR se jim líbí. Dokonce ani interně v AWL nebyli všichni zpočátku o AMR přesvědčeni, ale testy v provozu prokázaly jejich přidanou hodnotu.“

Pokud stejně jako Wilbert chcete také pracovat v AWL na inovativních projektech, navštivte careers.awl.nl

Zdroj: Stad in Bedrijf

Také se vám budou líbit tyto blogy:.

Bianca van As

Ženy v technologiích a strojírenství | Bianca van As

Vaše kariéra u AWL

Začněte na plné obrátky

AWL-Techniek vede v robotizaci

AWL-Techniek Holding B.V.