Technická stáž

Vaše technická kariéra v AWL

Právě jste absolvovali vysokou školu a hledáte místo, kde začnete svou kariéru jako technik? Chcete pracovat v organizaci, kde můžete okamžitě uplatnit své znalosti v praxi? Společnost AWL vypracovala vzdělávací program pro motivované technické talenty. V AWL dostanete prostor k dalšímu učení, růstu a samozřejmě k práci na Vašich ambicích!

Důvody pro účast ve vzdělávacím programu

V AWL věříme, že vzdělávací program je skvělým začátkem Vaší kariéry ze dvou hlavních důvodů:

Rozvoj talentu
Věříme v dlouhodobý přístup k rozvoji talentu. Jako začátečník si často nejste plně vědomi svého nadání. Dáme Vám příležitost prozkoumat kontext dříve, než začnete rozvíjet své specifické odborné znalosti a talent.

Nejvhodnější pozice
Pro úspěšný dlouhodobý vztah mezi Vámi a AWL je klíčovým faktorem úspěchu nalezení té nejlepší pracovní pozice během vzdělávacího programu. Práce nejprve na různých odděleních Vám poskytne lepší představu pro výběr Vaší konečné pracovní pozice.

Zkušenost Luca Prinse

„Po absolvování studia strojírenství jsem si začal hledat práci. Myslím, že AWL prostřednictvím technického vzdělávacího programu nabízí příležitost hodně se naučit. První měsíce jsem pracoval na oddělení montáže. Poté budu několik týdnů pracovat na oddělení montáže přípravků. Prací v provozu získáte skvělou představu o praxi; seznámíte se s určitými projekty a stroji od AWL. Pro technika je důležité propojit teorii a praxi. Po určité době v provozu budu asi sedm měsíců pracovat na oddělení simulace robotů a pak devět měsíců na konstrukčním oddělení. Vzdělávací program vám poskytne nejenom lepší vhled do různých disciplín, ale také se seznámíte s lidmi v AWL.“

– Luc Prins

Plán vzdělávacího programu

Doba trvání dva roky;

  • Program je jen vodítkem, přizpůsobení je možné;
  • Program musí odpovídat Vašim ambicím a pracovním příležitostem v AWL;
  • Pokud na pracovišti není místo okamžitě, budete pokračovat v dalším krátkém seznamovacím programu na jiném oddělení (např. oddělení robotiky nebo řízení).

Další výhody

  • Každoroční výjezd se skupinou účastníků vzdělávacího programu např. do společnosti Volkswagen;
  • Roční skupinové téma pro vzdělávání;
  • Kariérové poradenství: hodnocení a intervize (koučování mezi kolegy);
  • Interní školení a vzdělávání (Akademie AWL);
  • Příležitosti k účasti na externím (technicky podrobném) školení.

Zkušenost Koena Dekkera

„Technický vzdělávací program mě oslovil díky možnosti prohloubení znalostí prostřednictvím práce na více odděleních. Protože mám základy v oblasti logistického řízení, začal jsem na oddělení technické logistiky. Dalším krokem je práce na oddělení montáže, kde chci zvládnout aspekty koordinátora projektu. Mým cílem je stát se koordinátorem projektu nebo vedoucím projektu. Příležitosti a technologický sektor byly pro mě rozhodujícími faktory, abych se vydal touto cestou jako účastník technického vzdělávacího programu v AWL.“

– Koen Dekker