O společnosti AWL

AWL je výrobcem strojů se sociálním cítěním, globálním hráčem s místní duší. Naše zákazníky považujeme za spolupracující partnery. V AWL jsou každý den v kontaktu nejrůznější kultury, jazyky a země. Učíme se jeden od druhého, spolupracujeme a žijeme společně. Pracujeme na řešeních, která od nás dnešní doba vyžaduje, na otázkách, jako je digitalizace, automatizace a logistika.

Obory a kompetence

Jako systémový integrátor poskytuje AWL přidanou hodnotu jako specialista na bodové a obloukové svařování a laserové svařování. V dnešní době jsou stejně důležité i další automatizační technologie, jako jsou lepené spoje, systémy počítačového vidění, manipulace s produktem, kontrola kvality a sledovatelnost. U nás jsou zastoupeny všechny tyto obory. V AWL se zaměřujeme na automobilový průmysl, zpracování kovů a automatizaci, kde je nezbytná velká míra automatizace a vysoká flexibilita.

S pobočkami v Nizozemsku, České republice, Číně, Mexiku, Spojených státech a Spojeném království podporujeme naše zákazníky po celém světě. Zaručujeme tím globální produktivitu našich zákazníků pomocí inteligentních a spolehlivých řešení v oblasti špičkových automatizačních, robotizačních a spojovacích technologií.

AWL je soukromá společnost s více než 600 zaměstnanci na celém světě.

Zkušenosti a výzkum

Díky své vedoucí pozici v oblasti technologie laserového svařování se společnost AWL stala preferovaným dodavatelem výrobců v automobilovém průmyslu. Stroje AWL každý rok vyrábějí díly pro deset milionů automobilů po celém světě. Navzdory své velikosti si AWL zachovala schopnost rychle se přizpůsobit, aby i nadále naplňovala potřeby zákazníků.

AWL významně investuje do výzkumu a vývoje. Oddělení výzkumu a vývoje se za šest let rozrostlo ze čtyř na čtyřicet zaměstnanců. Toto oddělení hraje důležitou roli ve schopnosti společnosti předvídat budoucí vývoj a zajistit působení v oblasti nových technologií a na nových trzích. Těží z toho i naši zákazníci.

Příležitosti a nápady v AWL

Jako společnost se AWL odlišuje tím, že je atraktivním zaměstnavatelem, kde je hlavní myšlenkou „být prospěšný pro ostatní“. AWL dává zaměstnancům prostor pro osobní rozvoj. Vzniká tím živé, pulsující prostředí, ve kterém jsou nové příležitosti a nápady vítány a přispívají k nejlepším řešením pro naše zákazníky.

AWL si za posledních 30 let vybudovala pověst společnosti, která má odvahu investovat – do udržitelných vztahů se zákazníky, do nového vývoje, technologií, vzdělávání, zaměstnanců a do vlastního rozvoje.

Neutomatizujeme některé věci.

Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme co nejdříve