Akademie AWL

Celoživotní vzdělávání!

Ať už jste ambiciózní začátečník nebo zkušený profesionál, v AWL věříme, že se nikdy nepřestáváte učit. Charakter našich trhů s sebou nese potřebu neustálého osobního rozvoje. Prohlubování našich znalostí a dovedností má tedy zásadní význam. Proto jsme vyvinuli Akademii AWL, která je určena k neustálému zdokonalování znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Akademie AWL má nyní více než 50 interních vzdělávacích kurzů, které vedou naši vlastní nadšení profesionálové i odborníci z různých vysokých škol a vzdělávacích institucí. To nám umožňuje vždy zabezpečit Vaše potřeby vzdělávání.

Princip 70-20-10

AWL věří v kulturu vysokého výkonu, kde jsou zaměstnanci zodpovědní za svůj vlastní technický a osobní rozvoj s pomocí a pod vedením svého nadřízeného. Učíme se podle principu 70-20-10, který říká, že k 70 % rozvoje dochází v praxi (neformální), 20 % prostřednictvím koučování, mentoringu a zpětné vazby a 10 % následným školením nebo vzděláváním (formálním).

Vzdělávání, kterého se mi na Akademii AWL dostává, mi pomáhá rozvíjet se jak na osobní úrovni, tak na úrovni AWL. Například jsem si osvěžila znalosti německého jazyka a získala nástroje pro time management. Také jsem získala lepší představu o procesu AWL pro výběrová řízení a naučila se základy programování robotu. Obě jsou to témata, která s mou každodenní prací mají jen málo společného, ale pomohla mi lépe se seznámit s firmou. Nabádají vás také, abyste školili své kolegy. Takže vedu školení „Jak vytvářet prezentace“ pro kolegy, kteří se v tom chtějí zlepšit, nebo pro účastníky vzdělávání, kteří se chtějí řádně připravit na svou závěrečnou prezentaci. Je dobré, že jsou nabízeny obě možnosti: absolvovat výuku nebo ji i poskytovat.

– Elsa Louwerse – vedoucí týmu marketingu a komunikace

Příklady školení Akademie AWL:

  • Zvládání úkolů (školení time managementu).
  • Naše vlastní hra Car Assembly. Výuka, jak pracovat způsobem „LEAN“, formou hry se simulací továrny.
  • Jazykové vzdělávání (angličtina, španělština, němčina)
  • Technické školení, jako jsou bezpečnostní a řídicí systémy strojů nebo svařování vlastního grilu!

Zajímá Vás, jaké máte možnosti v AWL?

Neváhejte nás kontaktovat.