Prefabrikace trubek postřikovačů

Požární bezpečnost je vaší volbou

Společnost AWL vyvinula plně automatizovaná svařovací řešení pro výrobu prefabrikovaných trubek postřikovačů. Systém postřikovačů dokáže lokálně automaticky uhasit vznikající požár. Systémy postřikovačů chrání budovy a lidi před škodami způsobenými požárem. Protože tyto systémy stříkají vodu pouze na místě požáru, rozsah škod je udržován na minimu a zůstává zachována možnost bezpečného úniku. Postřikovacími systémy je vybaveno stále více administrativních budov, veřejných budov a dokonce i obytných domů.

Prefabrikované trubky postřikovačů

Nejúčinnějším způsobem položení postřikovacího systému je použití prefabrikovaných trubek postřikovačů. V závislosti na místě instalace mají tyto trubky napojení pro hlavici postřikovače na přesně správném místě a montáž na staveništi může probíhat rychle a efektivně. Společnost AWL vyvinula několik plně automatizovaných svařovacích řešení pro výrobu těchto trubek postřikovačů.

Jakákoli požadovaná poloha

Svařovací stroj AWL má volně programovatelnou schopnost svařovat spoje v libovolné poloze potrubí. Roboty pracují společně na vyříznutí otvoru v trubce, odstranění řezného odpadu, umístění připojovacího šroubení a jeho přivaření. Vysoká kvalita svaru znemožňuje únik vody. V závislosti na typu šroubení a průměru trubky je často na výběr z až 30 různých typů připojovacích šroubení.

Svařovací linka postřikovače AWL

Flexibilní řízení

Uživatelé našich svařovacích strojů mohou vytvářet výrobní seznamy přímo z projekční kanceláře a přímo je načítat do řídicího systému stroje. Poté stačí jen trubky zakládat do stroje. Stroj změří potrubí, načte z výrobního seznamu odpovídající objednávku a poté zcela automaticky tuto trubku vyrobí. Každá trubka pak může být jiná. Trubky je samozřejmě možné také označovat. Robustní software stroje spolu s chytrým programováním robotů zajišťuje velmi stabilní a spolehlivý výrobní systém.

Další funkce

Kromě svařování trubek jsou k dispozici také další řešení, například pro zkracování trubek, odstraňování otřepů a drážkování konců trubek.

Zajímají vás možnosti svařování trubek postřikovačů? Neváhejte nás kontaktovat.