Inovace

Pomáháme zákazníkům, aby byli vždy o krok napřed.

Sledováním tržních trendů, nasloucháním našim zákazníkům, používáním našeho zdravého rozumu a naší odbornosti můžeme nabídnout odpovědi a řešení pro výzvy, kterým všichni čelíme. Za tímto účelem vedeme inovační projekty a pracujeme na otevřených inovacích. Otevřené inovace pro nás znamenají, že se aktivně účastníme a spolupracujeme na inovačních projektech se zákazníky, dodavateli, partnery, univerzitami a odbornými instituty.

Jsme přesvědčeni o nutnosti inovací pro zdravou budoucnost.

Náš tým

Naše oddělení výzkumu a vývoje (R&D) je zodpovědné za vývoj inovativních řešení a za správu produktového portfolia AWL. Dbáme na to, aby si naši zákazníci udržovali náskok ve světě, kterému v následujících letech budou dominovat technologie, automatizace, robotika a digitalizace. Máme to v genech.

AWL se dívá dopředu

Současný trend automatizace a digitalizace zcela mění povahu výrobních a logistických procesů. Uvědomte si, jaký vliv má exploze obrovského množství dat a nových výpočetních schopností, umělá inteligence, automatizované výrobní závody, e-mobilita a interakce člověk-stroj. Tyto a další výrobní technologie transformují všechny vazby v hodnotovém řetězci výroby a logistiky – od návrhu po servis – a otevírají obrovskou hodnotu pro nás a naše zákazníky. Společně s vámi organizujeme výzkumné a vývojové programy, které umožňují vývoj nových technologií a aplikací v našich řešeních.

Ano! Chci vědět více o vašich inovativních řešeních.

Středisko Experience Center

Na naše středisko Experience Center jsme velmi hrdí. Středisko Experience Center nabízí možnost vytvářet zkušební sestavy a spouštět zkušební série a předvýrobní série. Spolehlivé aplikace jsou realizovány na základě nejnovějších technologií. Středisko využíváme také k provádění zkoušek svarů, takže můžeme validovat modifikace řešení našich zákazníků. Umožňujeme tak rychle a efektivně zahájit nové výrobní procesy.

Kromě toho zde ve spolupráci se střediskem Fieldlab Industrial Robotics (FIR) školíme techniky a inženýry robotiky. Kromě toho se ve středisku FIR věnujeme práci na rozvoji našich vlastních zaměstnanců pro budoucnost. Přispíváme také ke společenskému rozvoji a přípravě průmyslu na robotizaci. V Harderwijku nabízíme nejen školám, ale i zákazníkům možnosti vývoje a experimentování s novými technologiemi a aplikacemi. Středisko Experience Center je také neustále otevřeným prezentačním prostředím, kde můžete jako dodavatel předvádět technologie svým zákazníkům.

Chytrý průmysl

Naši odborníci jsou přesvědčeni, že lidé budou i nadále hrát klíčovou roli v „chytrém průmyslu“. Ve středisku Experience Center nyní experimentujeme kolaborativní roboty. Tyto roboty byly speciálně navrženy pro spolupráci s lidmi – robotizace je lidské úsilí.

Realizovali jsme také testovací sestavy pro ověřování vývoje v oblastech laserového svařování, bodového svařování, obloukového svařování, technologie počítačového vidění a řídicích technologií PLC.

Naše inovativní projekty

3D tisk kovů

AWL získala zkušenosti s 3D tiskem kovových součástí. Tuto technologii chceme stále více využívat pro výrobu a integraci složitých zakázkových součástí do našich strojů. To nám umožňuje na jedné straně nabídnout přizpůsobení a na druhé straně dodávat stroje rychleji. AWL zkoumá další možnosti využití 3D tisku kovů ve svých strojích.

Rozšířená realita

Pomocí rozšířené reality (AR) se přes reálný svět promítají virtuální informace. AWL zkoumá způsoby použití AR ve výrobě strojů.

První potenciální aplikace AR je nyní k dispozici jako zkušební verze. Tuto aplikaci lze použít ke kontrole, zda je kabeláž přípravku na správném místě a zda nestojí v cestě svařovacím hořákům. AWL také vidí rozšířenou realitu jako možné řešení pro inteligentní údržbu pomocí vizualizace pokynů pro operátora.

Bodové svařování hliníku

Kvůli redukci hmotnosti v automobilovém průmyslu roste využívání hliníku v karoseriích automobilů, a tím také roste potřeba bodového svařování hliníku.

Bodové svařování hliníku je složitější než u oceli, pokud jde o procesní okno, životnost elektrody, stanovení parametrů a kontrolu kvality. Díky rozšíření našich znalostí o těchto tématech je AWL připravena na budoucí projekty bodového svařování hliníku. Můžeme vám nabídnout zařízení se spolehlivými procesy.