E-mobilita

Vlivem změny klimatu se automobilový průmysl stále více soustřeďuje na vývoj a výrobu elektromobilů. Poptávka po snížení emisí CO2 povzbuzuje výrobu lehkých konstrukcí a alternativ k tradičním palivům, což umožňuje ekologickou mobilitu.

Tento trend nabízí AWL možnost uplatnit její mnohaleté zkušenosti v oblasti řešení automatizovaného spojování materiálů u nových produktů, jako jsou akumulátory a rámy akumulátorů pro automobily a jejich součásti. Tyto rámy akumulátorů jsou velké konstrukce obsahující jednotlivé akumulátorové moduly, které jsou zdrojem energie pro elektrická vozidla.

Rám akumulátoru

AWL se připravuje na tyto nové požadavky a otázky. Například plášť akumulátoru musí mít nízkou hmotnost, ale musí být také mimořádné pevný a kompaktní, aby se zabránilo riziku vytečení nebo požáru v případě nehody. Kromě toho musí být akumulátory vyráběny ve velkých množstvích.

Příklad

Společnost AWL vyvinula pro zákazníka stroj na výrobu dílů rámu akumulátoru. Tento rám sestává z kombinace dílů z kovaného hliníku a extrudovaných hliníkových profilů. Pro tyto díly bylo vhodným procesem laserové svařování. Proměnlivá vzdálenost mezi svařovanými díly byla další výzvou. Vzhledem k použitým materiálům a potenciálně nejednotným vzdálenostem mezi jednotlivými díly bylo brzy jasné, že pro zajištění stabilního procesu svařování bude nutno použít přídavný studený drát. Vzhledem k nízkému přestupu tepla a požadovanému čistému svaru bez rozstřiku bylo laserové svařování jedinou možností. Po implementaci jsme našemu zákazníkovi předvedli, že dokážeme přemostit proměnlivé vzdálenosti bez změny parametrů svařování. Tím bylo dosaženo spolehlivého procesu svařování a dobré kvality svaru.

Akumulátorové moduly

Kromě rámů akumulátorů využíváme také příležitosti v oblasti technologií akumulátorů. Například vyrábíme stroje pro laserové svařování dobíjecích baterií pro autonomní vozidla a elektromobily. Tyto chytré, technicky špičkové stroje spojují hliníkové póly všech bateriových článků v akumulátorovém modulu. Hliník je velmi dobrý elektrický vodič a proto je logickou volbou, ale není příliš vhodný pro svařovací úkony. Minimální přestup tepla a kvalita svaru jsou velmi důležité. Proto je laserové řešení tak jedinečné. Máme ty nejlepší prostředky k řízení procesu laserového svařování. Díky laserovému svařování je možné svařovat články akumulátorů velmi přesně. To je důležité pro eliminaci chyb v okolí článků.

„AWL pomáhá zákazníkům řešit výzvy spojené se snižováním hmotnosti produktů. Máme dlouholeté zkušenosti s automatizovanými řešeními spojování materiálů a systémovou integrací, což má velkou hodnotu při výrobě akumulátorů a jejich součástí. AWL přispívá k ekologické a udržitelné elektrické mobilitě.“

Výzkum stále lehčích vozidel

Pokud se hmotnost vozidla sníží, klesnou také emise CO2. Dobrým způsobem, jak snížit hmotnost automobilu, je použít na karoserii a dveře hliníkový plech. Očekává se proto, že poptávka po řešeních pro spojování hliníku poroste. AWL se na tento vývoj připravuje neustálými investicemi do výzkumu bodového a laserového svařování hliníku.

Svařovací technologie

Bodové svařování a laserové svařování jsou slibné metody spojování inovativních ocelových materiálů. Bodové svařování je slibné, protože se tato metoda široce využívá v automobilovém průmyslu. Laserové svařování je úspěšné díky své vysoké rychlosti.

Bezpečnost

Kromě kvality má zásadní význam i bezpečnost. Hluboké znalosti společnosti AWL v oblasti laserového svařování jsou i zde nespornou přidanou hodnotou. Pokud je teplota příliš vysoká, články akumulátorů se mohou vznítit. Díky laserovému svařování však můžeme svařovat lokálně s minimálním přestupem tepla. Společnost AWL má zkušenosti s testovacími systémy, které zajišťují bezpečné použití produktu.

Ano! Chtěl bych se spojit s prodejním týmem.